Fick tandskada efter miss

LULEÅ En ung person fick en rotskada på en framtand sedan en tandläkare i Luleå missat att en hörntand inte kommit fram som den borde, enligt en lex Maria-anmälan. Personen har behandlats med tandställning efter det inträffade, och eventuellt måste den skadade tanden tas bort.