Finländska sportjätten blöder värre än väntat

Det finländska sportutrustningsföretaget Amer Sports redovisar ett rörelseresultat på -23,8 miljoner euro för det andra kvartalet. Nettoomsättningen uppgick till 487 miljoner euro.