Fler anmäler vårdskador

Förra året betalade Patientförsäkringen ut 510 miljoner kronor till patienter som skadats i sjukvården, enligt ny statistik som Sveriges Radio tagit del av. Men andelen patienter som får ersättning för vårdskador minskar visar nya siffror.