Fler kvinnor till AstraZenecas styrelse

Sheri McCoy och Deborah DiSanzo har valts in i bolagets styrelse.