Fler omtagna bilder med digital röntgen

I princip alla svenska tandläkare använder sig nu av digital röntgenteknik, men sämre bildkvalitet leder till fler omtagna bilder.