Fler ska ha råd att gå till tandvården

Det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) dubbleras från och med den 15 april 2018. Det framgår av regeringens budgetförslag för 2018 och syftar till att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet. 

För gruppen som är mellan 22 och 29 år och för dem som är 65 år eller äldre blir det årliga bidraget, från den 15 april 2018, 600 kronor. För gruppen som är mellan 30 och 64 år blir bidraget 300 kronor per år. Före reformen var beloppen 300 respektive 150 kronor.

Praktiskt kommer det allmänna tandvårdsbidraget att fungera på samma sätt som tidigare.  

Reformen beräknas kosta 750 miljoner kronor per år fullt utbyggd, och 531 miljoner kronor 2018.