Fler tar del av STB

Fler personer som har rätt till det särskilda tandvårdsbidraget (STB) får det i dag än vid starten 2013. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.