Flera bedrägerier bakom företagskonkurser

Företagskonkurserna ökar, trots ett bra konjunkturläge i landet, enligt ny statistik. Samtidigt kan en utmärkande del av konkurserna kopplas till bedrägerier.