Fluor tillbaka i Alundas skolor

På måndag, 16 januari, börjar Folktandvården med fluorlackning på Alundas skolor. Syftet är att bromsa en ökning av karies.

De senaste åren har tandhälsan bland Alundas unga blivit något sämre. Därför införs fluorlackning på skoltid.
– Skolan är den bästa platsen om vi vill nå alla. Jämfört med fluorskölj så ger fluorlackningen oss möjlighet att titta alla elever i munnen. Då blir också mötet mer personligt, säger Lena Jalmerud, verksamhetschef på Folktandvården i Alunda.

Först ut är Olandskolan, där fluorlackning kommer ske i årskurs 4-9. Besöket kompletteras med sedvanlig information om tandvård i andra klasser.
– Förebyggande och hälsofrämjande information om tandvård och tandhälsa i är ett av våra grunduppdrag. Det har vi gjort i 75 år och vi är stolta över det uppdraget, säger Lena Jalmerud.
– Skolorna är väldigt positiva till att vi kommer och det är klart att det hjälper att vi alla jobbar för samma sak – att ha starka och friska barn och unga.

Modellen bygger på ett projekt i Enköpings kommun där Folktandvården gav utökad information och fluorlackning på unga mellan 12 och 16 år två gånger om året på utvalda skolor. Antalet barn med ny karies där projektet genomfördes minskade med 25 procent, jämfört med en knappt nioprocentig minskning av karies i hela länet i samma åldrar. I en enkät svarade ungdomarna även att de trodde att insatsen och den information de fått skulle hjälpa dem att kunna behålla tänderna friska. Projektet genomförs också i Heby.

Senare i vår ska även Staby och Tuna skola få besök. Deltagandet är frivilligt och information har gått ut till föräldrar via skolorna. Projekten finansieras av folkhälsomedel från Region Uppsala.