Flyktingbarn har särskilda tandvårdsbehov

Nyanlända flyktingbarn bör tidigt genomgå tandundersökning i syfte att åtgärda problem och förmedla tandvårdsinformation för att förebygga framtida problem, menar australiska forskare.