Flyttar från Sverige

Alla anställda utom vd blir övertaliga när skalpkylningsbolaget flyttar till USA