FÖRELÄSNING & HANDS-ON Återskapande möjligheter, Stockholm

7-8 februari 2013

Återskapande möjligheter Tänder eller implantat? Porslin eller composite?

Hur återskapar vi förlorad vävnad, tänder, funktion och utseende.

Kurs för dig som i din verksamhet vill erbjuda återskapande möjligheter till patienter som saknar tänder, tuggfunktion
samt önskar få ett bättre utseende.

Kursen innehåller fallösningar med terapiplanering och behandlingar med vävnadsåterskapande material, implantat,
tandburen protetik, enkel ortodonti samt composite terapi.

 

MÅLSÄTTNING MED KURSEN

Under kursen kommer vi visa hur man kan lösa fall med multipla problem och komma fram till bra resultat med olika behandlingsformer:
Kirurgi, implantat, ortodonti, protetik och compositeterapi.
– Att återskapa förlorad vävnad och förlorade tänder för att återskapa funktion och utseende.
– Att ge kursdeltagarna praktisk och klinisk information om hur de olika momenten utförs.
– Att visa hur och när vi använder en speciell metod och material. Kliniska fotoserier visar varje moment.

FÖRELÄSNING

Föreläsningarna tar upp fallpresentationer, terapiplanering, behandlingsgång, förbehandlingar, återskapande och benförbättrande åtgärder, implantatbehandlingar, protetiska lösningar procera och E-Max samt compositeterapi. Vetenskapliga rapporter samt stöd för terapierna vävs in i presentationerna. Slutresultat kommer att redovisas i varje fallpresentation.

HANDS ON-ÖVNINGAR

Kursdagarna innehåller 3 hands-on pass.
– Implantatprotetik – NobelActive, NobelReplace
– Benförbättrande åtgärder med Geistlich Bio-Oss, Geistlich Bio-Oss Collagen, samt Geistlich Bio-Gide
– Compositeterapi – Empress Direct

LennartDageborg2

Kursgivare: Tandläkare Lennart Dageborn

Dag 1
09.00-10.30 Föreläsning
10.30-10.45 Fika
10.45-12.00 Hands On 1
12.00-13.00 Lunch
13.00-15.30 Föreläsning
15.30-15.45 Fika
15.45-17.00 Hands On 2

Dag 2
09.00-10.30 Föreläsning
10.30-10.45 Fika
10.45-12.00 Hands On 3
12.00-13.00 Föreläsning
– Sammanfattning

Avgift: 5.900 kr (pris exkl. moms) Fika, lunch samt kursmiddag (torsdag kväll) ingår.

Villkor: Kursanmälan är bindande men inte personbunden, utan kan överlåtas till annan person inom samma företag. Avbokning kan ske en månad innan kursstart utan debitering. Senare avbokning medför kostnad om 50 % av ordinarie kursavgift. Uteblivande medför full debitering. Unident förbehåller sig rätten till ändringar i kursprogrammen samt inställande av kurs, om till exempel för få anmäler sig eller att föreläsaren blir sjuk.

Anmälan: www.unident.se/kurs eller ring 0346-485 50.

 

I samarbete med Unident, Ivoclar Vivadent och Nobel Biocare