Företagarkurs i Malmö

SverigesTandteknikerförbund genomför mot bakgrund av omvärldsförändringar och förändringar i branschen en ökad
satsning på kompetensutveckling. Den här dagen skall inspirera men även ge kunskap och verktyg för ett tandteknikerföretag.
Det gäller målsättningar, försäljning och argumentation. Kursen består av teorier, modeller och metoder som
blandas med praktiska exempel och diskussion.

 

För mer information ››

 

Sveriges_Tandteknikerfrbund