Folket är inte en samling irrationella människor

I händelse av kris är medborgarna den mest betydelsefulla resursen i samhället. Då måste kommuner, landsting och regioner ha beredskap att ta vara på den resursen, skriver Carl Rådestad, säkerhetsanalytiker.