Folktandvården fokuserar på mångfald

För att ge alla, både patienter och kollegor, ett gott och likvärdigt bemötande utbildar Folktandvården i Västerbotten personalen i etnisk mångfald och hbtq-frågor.

– Dessa frågor tar avstamp i landstingets värdegrund; Ständigt bättre – patienten alltid först! Vi vill bli ännu bättre på att möta våra patienter likvärdigt oavsett exempelvis etnisk tillhörighet, sexuell praktik eller social status, förklarar tandvårdschef Per Tidehag.

För att kontakten med vården ska bli så bra som möjligt krävs ökad kunskap om hur etnicitet och olika kulturer speglas i synen på såväl sjukdom och smärta samt ökad insikt i hbtq-frågor.

– Det är viktigt att vi lär oss mer om hur olika familjer kan se ut på grund av sexuella praktiker och hur etnisk bakgrund kan påverka mötet med patienten. Ju mer vi lär oss dess bättre blir vi på att bemöta alla på ett bra och respektfullt sätt, säger tandläkare Ingrid Bäckström som varit med och planerat dagen.

 

Program

Jeanette Ohlsson, religionshistoriker med mångårig erfarenhet av olika kulturer, föreläser om synen på sjukdomar och botande, förväntningar på mötet mellan personal och patient och hur känslor uttrycks skiljer sig i olika kulturer.

Linda Moestam, verksamhetsutvecklare, RFSL Luleå, ger en inblick i hur man kan jobba med hbtq-frågor.

 

För all personal

För att så många som möjligt ska kunna delta och samtidigt hålla klinikerna öppna och säkra tillgängligheten till akut tandvård ges utbildningen vid två tillfällen.

I Skellefteå ges utbildningen den 27 augusti 8.30-16.00 på Medlefors folkhögskola i Cirkelsalen. I Umeå ges utbildningen den 28 augusti 8.30-16.00 i Parkettsalen på Nolia.

Hbtq är en förkortning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

 

Källa: Pressmeddelande från Västerbottens läns landsting