Folktandvården sänker priserna på implantat

Folktandvården i Västra Götaland sänker priserna på implantat och vissa andra åtgärder i tandvården.

Det handlar i vissa fall om sänkningar på 5 000 till 8 000 kronor för vissa åtgärder. Orsaken är minskade inköpspriser för komponenter i implantaten.
– Vi skall inte ta ut för mycket av våra patienter och folktandvårdens priser skall täcka våra kostnader, säger Lena Hult (s) ordförande i tandvårdsstyrelsen. Det känns bra att vi kan justera prislistan och alltså göra en ren sänkning.

Karensgrundande pris
Det är inte bara lägre materialkostnader som ligger bakom den nya prislistan utan också lägre kostnader för själva arbetet. Folktandvården har under hösten ökat kunskapen och förståelsen för hur det statliga stödet är tänkt att fungera, vilket möjliggör en sänkning av själva arbetet med implantaten. En större del av priset blir karensgrundande vilket i sin tur innebär ett lägre pris för kunden
Det slutliga beslutet om sänkningarna av tandvårdstaxan fattas av regionfullmäktige i februari. Den nya tandvårdsreformen har varit i drift sedan 1 juli i år men redan då aviserade tandvårdsledningen att man ville hålla frågan om prislistan öppen tills man visste mer om det faktiska utfallet under hösten.
Prissänkningarna omfattar drygt 30-talet olika åtgärder och ligger i vissa fall på 500-1 000 kronor men för andra åtgärder på mellan 5 500 och 8 000 kronor. Det handlar då om åtgärder som kostar uppemot 40 000-50 000 kronor.

Tandvård till fast pris
Tandvårdsstyrelsen konstaterade också att frisktandvården växer och det är i dag 32 000 patienter som tecknat avtal med Folktandvården om tandvård till fast pris.

 

031-62 42 43