Folktandvården Sala söker Tandläkare

Landstinget Västmanland är en av länets största arbetsgivare med ca 6 000 anställda. Landstingets huvuduppgift är att bidra till ett gott liv för västmanlänningar. Det gör vi genom att arbeta med hälso- och sjukvård, tandvård, utbildning, kultur, näringslivsfrågor, kollektivtrafik och miljö. Vi bedriver en bred och komplex verksamhet med hög förändringstakt och ökad processorientering. Öppenhet och dialog ska känneteckna verksamheten både internt och externt. Västmanland har ett centralt läge i Mälardalen. Här finns bra boende, service och kommunikationer samt goda förutsättningar för en rik fritid.

Folktandvården Västmanland AB är ett helägt landstingsbolag med allmäntandvårdskliniker i länets alla kommuner och har samarbete med Specialisttandvården som finns inom Västmanlands Sjukhus Västerås.

På kliniken i Sala arbetar idag 10 tandläkare, 6 tandhygienister och 13 tandsköterskor som tillsammans svarar för både barn- och vuxentandvård. Vi är ett gäng som värderar arbetsglädjen högt. Glesbygdstillägg utgår till tandläkare på kliniken.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter som distriktstandläkare hos oss blir klinisk verksamhet med tandvård för barn, ungdom och vuxna.

Kvalifikationer
Förutom tandläkarexamen och legitimation förutsätter arbetet att du ska kunna kommunicera på god svenska i både tal och skrift för att säkerställa god tandvård. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor
Vikariat heltid, 1 juni – 31december 2014 eller enligt överenskommelse. Vikariatet kan komma att förlängas.

Sista ansökningsdag 2014-03-11

Välkommen med din ansökan via e-post till Myndighetsbrevlåda: folktandvard@ltv.se eller till Folktandvården Västmanland AB, Box 1185, 721 29 Västerås. Skriv i ärenderutan eller märk brevet med referensnummer FTVAB140023

Urvalsarbete och intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden varför vi ber dig att skicka din ansökan snarast möjligt!

Bifoga inte betygshandlingar med din ansökan, dessa ber vi dig ta med vid en eventuell intervju.

Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Vi säger nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster

Kontakta:
Håkan Flink
Klinikchef Sala
0224-580 80

Tord Björkman
Tjänstetandläkarna
021-17 66 00