Folktandvårdskliniker privatiseras

Omkring tio av Folktandvårdens mottagningar i Stockholm privatiseras på tisdagen. Syftet är, enligt den borgerliga majoriteten, att skapa fler mellanstora aktörer på tandvårdsmarknaden som kan konkurrera med den landstingsdrivna vården.

"Det har inte riktigt funnits något synligt alternativt till Folktandvården som kan konkurrera i deras egen viktklass", säger Oscar Sundvall (c), landstingsrådssekreterare i Stockholms läns landsting.

Förutom vanlig tandvård, som redan finns i privat regi, ska den "privata folktandvården" även omfatta ett socialt ansvar med förebyggande tandvård och kariesprevention.
"Vi vill starta fler mellanstora aktörer som kan agera prispressare i den här konkurrensutsatta marknaden."

Kommer patienterna att märka av en prisskillnad?
"På sikt hoppas vi att det här leder till lägre priser för patienterna eller i alla fall att dagens prisökningar inte fortsätter."

Hur kommer utförsäljningen att gå till?
"Man tar ett beslut i fullmäktige. Sedan kommer Folktandvården under våren komma med förslag utifrån vissa kriterier som vi kommer att sätta upp och sedan kommer detta behandlas i produktionsutskottet", säger Oscar Sundvall.

Folktandvården i Stockholm har cirka 100 mottagningar och omkring 2.000 anställda. Totalt omsätter Folktandvården cirka 1,2 miljarder kronor årligen.

Källa/läs mer: DI 8/12 2008