Föråldrad teknik hindrar läkare att träffa patienter

En färsk rapport beskriver den svenska sjukvården som onödigt trög och ineffektiv. Samtidigt visar landstinget i Gävleborg hur ny teknik på ett konkret sätt kan ge läkarna mer tid över till patienterna, genom att frigöra tid som de annars tvingas lägga på att hantera ålderstigna administrativa system och tröga datorer.