Föräldrakooperativen hotas av regeringen

Regeringens förslag till ägar- och ledningsprövning kommer att få långtgående konsekvenser för landets föräldrakooperativ om det genomförs. I värsta fall kan det leda till att många kommer att behöva avvecklas. Det är det sista som behövs när Sverige lider av akut brist på förskoleplatser.