Förbättringsarbete förändrar medarbetarna

När medarbetare involveras i ett systematiskt förbättringsarbete förändras även deras syn på verksamheten och dem de är till för.Förbättringsarbete förändrar medarbetarna dök först upp på Kvalitetsmagasinet.