Förbättringskultur kräver ett gott medarbetarskap

När man besöker företag som arbetar framgångsrikt med kvalitet, kundorienterad verksamhetsutveckling och förbättringar finner man vanligen en stark gemensam kultur. En förbättringskultur som i det närmaste sitter i väggarna. Litteraturen inom kvalitetsområdet talar mycket om denna förbättringskultur och vikten av denna påtalas ofta. Frågan är bara hur man kan utveckla och befästa en sådan kultur.

Nyheten Förbättringskultur kräver ett gott medarbetarskap dök först upp på Kvalitetsmagasinet.