Formpipe ökar vinsten

Programvarubolaget Formpipe redovisar ett resultat efter skatt på 5,1 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (4,3). Resultatet per aktie uppgick till 0:10 kronor (0:08).