Försäkringskassan och Regnér skyller ifrån sig

Försäkringskassan drar långtgående slutsatser om rätten till assistansersättning baserat på ett antal domar från Högsta Förvaltningsdomstolen.  I flera fall om åtgärder som inte ens ingått i rättens bedömning. Som ett resultat slås människors och familjers livs i spillror, men de ansvariga skyller ifrån sig.