Försäkringskassan tolkar praxis som fan tolkar bibeln

Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist skriver i en debattartikel  att regelverket kring personlig assistans inte är lättolkat och att deras uppdrag är att det tillämpas på ett rättssäkert sätt.