Forskarna: Barn äter för mycket socker

Även om resultaten varierar mellan länderna är konsumtionen av kraftigt sockrade livsmedel som läsk och godis generellt för hög bland europeiska barn.