Forskning på människor ses över

Etikprövning av forskning på människor ska bli effektivare och mer enhetlig – det vill regeringen som nu föreslår en helt ny myndighet för detta.