Första läroboken om internrevision på svenska

Bokomslag InternrevisionInternrevision får en allt större betydelse för svenska företag och organisationer. Nu kommer för första gången en lärobok om internrevision på svenska, anpassad för en svensk publik.

Nyheten Första läroboken om internrevision på svenska dök först upp på Kvalitetsmagasinet.