Fortsatt brist på läkare och specialistsjuksköterskor

Efterfrågan är större än tillgången på vårdpersonal inom en lång rad områden, framför allt saknas specialiserade läkare och sjuksköterskor. Den rådande bristen på barnmorskor väntas bli än större framöver på många håll. Det framgår av Socialstyrelsens årliga rapport om tillgång och efterfrågan på hälso- och sjukvårds och tandvårdspersonal.