Fortsatt fest för fondbolag

Trots avgiftspress och ökad konkurrens från indexprodukter fortsätter vinstfesten i fondbolagen. SEB Investment och Catella Fonder hör till fjolårets vinnare.