Fortsatt högtryck i svensk export

Fortsatt positiv syn på exporten bland svenska företag visar Business Swedens färska siffror.