”Förtur för nyanlända gynnar integrationen”

Att människor flyttar till Skellefteå från andra länder bidrar till att vår kommun växer. Etablering och integration är en tillväxtfråga. Därför tar vi vårt ansvar och avsätter lägenheter till personer som beviljats uppehållstillstånd.