Förtydligande kring åldersbestämning med hjälp av röntgen

Röntgen för att bestämma en persons ålder ska bara användas om det är en del i en medicinsk helhetsbedömning och endast om en läkare eller tandläkare bedömt att undersökning kan tillföra fakta som påverkar åldersbedömningen.