”Framgångsrik hiv-prevention under attack”

Den rödgröna regeringen äventyrar många års effektivt arbete för hiv och STI-prevention genom att halvera statsbidraget. Det är en synnerligen dålig utveckling, skriver fyra moderater.