Framtidsklinik får pris

Futurumkliniken i Malmö har fått Malmö högskolas samverkanspris. Prissumman är 100 000 kronor.