Från idé till 100 miljoner

Med en powerpointpresentation övertygade Jonas Elofsson Waerner grundarna om hur de tillsammans kunde få SLL Energi & Infrastruktur att växa. I dag leder han ett företag som omsätter 100 miljoner kronor.