Från vin- och spritjätte till barncancerfonden

Ny generalsekreterare för barncancerfonden rekryterad.