Frida Wallnor: Avtal med Japan viktig seger för EU

LEDARE. Den protektionistiska linje som Donald Trump driver som president ger världens ekonomer huvudvärk. Men det finns också positiva effekter. EU:s attraktionskraft som handelspartner verkar ha stärkts ordentligt efter Trumps tillträde.