Frida Wallnor: God investering att betala full EU-avgift

LEDARE. På onsdagen publicerade EU-kommissionen sitt reflektionspapper kring EU:s långtidsbudget. Dokumentet kan ses som en bilaga till mars månads ”Vitbok” om EU-samarbetets framtid och innehåller förslag på hur de olika scenarierna ska finansieras.