Full fart för USA:s affärskedjor

Försäljningen i affärskedjorna i USA steg 2,9 procent vecka 27, som avslutades den 8 juli, jämfört med motsvarande vecka föregående år.