Ge föräldrar till barn med diabetes rätt till vab

Den senaste tiden har allt fler föräldrar till barn med typ 1 diabetes runtom i Sverige nekats tillfällig föräldrapenning (vab) i samband med att barnet ska börja skola/förskola efter sjukdomsdebut. Detta är inte acceptabelt – det gäller en kronisk livshotande sjukdom, skriver Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD).