”Ge Försäkringskassan hela ansvaret för assistansen”

Det delade ansvaret för assistansen mellan Försäkringskassan och kommunerna fungerar inte. Systemet skapar oro och osäkerhet framför allt hos brukarna, men också hos kommunerna som får plötsliga oförutsedda kostnader. Bäst vore om Försäkringskassan får hela ansvaret.