Ge yrkesprogrammens elever högskolebehörighet

Inom besöksnäringen finns ett  flertal yrken där det råder en stor brist på personer med rätt utbildning. Utvecklingen måste brytas. Ett viktigt steg är att gymnasiets yrkesprogram ger eleverna högskolebehörighet. Hela samhället gynnas av att vi har personer som kan ta olika spår i livet, skriver företrädare för besöksnäringen.