Generna gör vissa till kariesbarn

Genetiska defekter i immunsystemet förklarar varför vissa barn får svårbehandlad karies.