Getinges topp-chef köper aktier i bolaget

Getinges chef för enheten Arjo, med verksamhet inom bland annat sjukhussängar vilken är föremål för en avknoppning, Karl Joacim Claesson Lindoff har köpt 3.000 aktier i Getinge till ett pris om 141:80 kronor per aktie, affären är därmed värd ungefär 425.000 kronor.