Glädjen minskar på svenska arbetsplatser

Så länge vi inte är bra på att hantera förändringar på arbetsplatsen, påverkas arbetsglädjen negativt, enligt Agneta Saxeby, konsult på Ennova.Arbetsglädjen fortsätter att minska på svenska arbetsplatser. Chefernas oförmåga att hantera förändringar på ett bra sätt kan vara en förklaring till raset.

Nyheten Glädjen minskar på svenska arbetsplatser dök först upp på Kvalitetsmagasinet.