Globalt uttalande

Pfizers globala uttalande efter patentgodkännande av Prevenar 13 i Indien.