Goda resultat för Biovicas diagnosmetod

Biovicas biomarkörer kan prognostisera överlevnad och effekt av en behandling.