Gör det enklare att upphandla sociala företag

Arbetsintegrerande sociala företag kan vara en väg till arbete för människor som annars ofta står långt från arbetsmarknaden. Detta gäller särskilt kvinnor med utländsk bakgrund. Därför vill vi göra det enklare för kommuner och andra offentliga aktörer att ställa social krav och upphandla arbetsintegrerande sociala företag.