Gör upp med orsakerna till lärarbristen, SKL

Vi i lärarfacken vet hur vi löser lärarbristen – lyssna på oss så bidrar vi genom ett modernt skolavtal som gör läraryrket attraktivt för såväl nya lärare som de som ska lockas att stanna kvar, skriver företrädare för Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i en slutreplik till SKL.